Náš jezdecký klub byl založen  25.2.1998 v Praze jako občanské sdružení pod jménem  JK T.G.Masaryka –  Hektor. Pro znalce historie naší republiky je jistě známo toto jméno a jeho význam,  a protože jsem patriot, dovolil jsem si použít jej jako název klubu i se jménem nejoblíbenějšího koně našeho pana prezidenta, pro mne samotného prvního a posledního skutečného prezidenta.

Už jen samotné jméno zavazuje k chování , přístupu a jednání na určité úrovni a proto i výchova a výuka jezdeckého sportu  je založena na dodržování zásad slušnosti, morálně volných vlastností, korektního chování, laskavého přístupu ke koním a zvířatům všeobecně, a hrdosti  na to, jaké jméno vlastně reprezentují.

V roce 2005 jsem zakoupil bývalý zemědělský statek  nedaleko Prahy a začal budovat areál, který by měl sloužit právě lidem s jejich koňmi. Mým přáním je, aby zde nalezli zázemí a útočiště i lidé  kterým chybí kamarádství a skutečná láska s obětavostí, lidé kteří něco umí, váží si své práce a tím i práce jiných, kteří ctí stáří a slušnost. Právě proto u nás mohou začínat na koních lidé všech věkových kategorií a v jakémkoliv stupni výcviku – od začátečníků až po nejvýše pokročilé. Každému se věnujeme s maximální péčí.

Od roku 2012 jsme se znovu začali zúčastňovat  s některými členy základních parkurových soutěží a s dobudováním hlavního kolbiště chceme již letos pořádat sérii veřejných skokových tréninků a soustředění zaměřených na proježděnost  a uvolněnost koně na základě práce podle Karla Philippa.