Náš výcvik je zaměřen především na bezpečnost a pohodu koně a jezdce. Snažíme se pracovat cíleně na uvolněnosti koně, vyvolávat v koni potřebu spolupráce a ochoty k práci a to na základě zkušeností a dopomáhá nám k tomu i způsob ježdění Philippe Karla, který se jako jeden z prvních  nebál publikovat a otevřeně kritizovat zarolované koně i na těch nejvyšších akcích jako jsou mistrovství světa či olympiáda. Tímto způsobem se dá pracovat i s hřebci nebo na výcvik  jinak náročnými koňmi. Tato metoda je sice časově delší, avšak výsledky jsou trvalejší a  bez zbytečných stresů koní či jezdců.

Tato práce umožňuje pracovat se všemi věkovými kategoriemi jezdců od 5ti let neomezeně.

Velice blízce pak souvisí špatná zkušenost s nekvalitním nebo neochotným trenérem, s jeho metodami, výukou či špatným chováním všeobecně. Většina z nás takovou podobnou zkušenost má za sebou a proto se Vám jako potencionálním klientům snažíme nabídnout docela jiný přístup. Nejezdíme a tudíž ani neučíme jezdit s pomocnými ( vyvazovacími) otěžemi, a celkově přistupujeme ke koni jako k partnerovi rovnocennému, ale plně respektovanému a respektujícímu.

Co nabízíme:

  • Výcvik na našich nebo Vašich vlastních koních
  • Příprava a základy ježdění od prvního kontaktu s koněm
  • Výcvik dětí od 5ti let
  • Příprava koní i jezdců na ZZVJ – možno absolvovat i na našich koních
  • Členství v našem oddíle
  • Drezurní a skokový výcvik od začátečníků až po nejvyšší úroveň
  • Základní výcvik mladých koní ze země

Výcvik probíhá jak na jízdárně, tak v terénu.

K dispozici jsou:

  • Hlavní jízdárna ( 90 x 43m) s povrchem Equoflex, travnatá jízdárna 70 x 40m,kruhová jízdárna, military dráha a kvalitní(travnaté) terény pro práci na kondici koně.
  • K použití je samozřejmě skokový materiál včetně kavalet.

Naše filosofie

Dnešní uspěchaná doba nás všeobecně a podvědomě posouvá k rychlejšímu tempu v každodenních činnostech, a to i v práci s koňmi. Proto můžeme tak často vidět na našich, ale i světových kolbištích zarolované koně, kterým chybí v každém chodu čistý takt, uvolněnost. Chybí přilnutí ve smyslu klasické nauky a tím nedostatečný kmih vycházející ze zádě a jako důsledek potom ztuhlý hřbet koně a strnulost.

Tak my nejezdíme a nebudeme to ani učit. Už i ve světě se tomuto fenoménu výcviku tzv. „urychlování“ koně věnuje pozornost a jména jako Philippe Karl, Klaus Ferdinand Hempfling, Gerhart Heuschmann otevřeně poukazují na tento nešvar tak zaběhlý i u nás.

Naše základní myšlenka vychází z uvolnění a pohody koně při práci, která musí vyvolávat chuť spolupracovat, radost z provedeného cviku a radost z kontaktu s člověkem. Neobjevujeme Ameriku, snažíme se čerpat ze skutečně klasického ježdění a jména jako Francois Robichon de la Guériniére, Francois Baucher či Ludwig Hunersdorf kteří dali k tomuto ježdění základy a jejich filozofie uvolnění, dokonalé rovnováhy koně tzv. legereté, je pro nás cesta, kterou se ubíráme a chceme se v ní ve spolupráci s našimi klienty ubírat a zdokonalovat i nadále. Přejeme tedy Vám , naším budoucím klientům a spolupracovníkům , abyste našli v sobě sílu, trpělivost a chuť se ubírat stejnou cestou s námi ku prospěchu Vašim koním.

upravený na WEB